Fireball

Anders dan de naam doet vermoeden is het vissen met een fireball een eenvoudige roofvistechniek. Met een felgekleurde loodkop (vandaar de naam fireball) wordt de bodem afgespeurd naar roofvis. Het voordeel van deze techniek is dat ongeacht de diepte van het water de aasvis dichtbij de bodem kan worden gepresenteerd. Dit kan met name in de wintermaanden uitkomst bieden als de roofvis soms passief “vast” op de bodem ligt. Met korte tikjes wordt de fireball met dode aasvis van de bodem getikt, hangt even stil en wordt weer naar de bodem gebracht. Wanneer er gevist wordt vanuit de boot kan er tevens voor worden gekozen om de fireball stil te laten hangen op één bepaalde diepte.

Afhankelijk van de soort visserij kiezen we een bepaalde lijndikte. Wanneer we op snoek vissen kiezen we voor een 30/00 gevlochten lijn. De loodgewichten van de fireballs variëren naargelang de diepte van het water, grootte van de aasvis en de stroming in het water. Vereiste bij het vissen met de fireball is dat de dreggen goed gezet kunnen worden, een stevige hengel is dus een pre.

*Noot: we beperken ons tot de uitleg van het vissen met de fireball op snoek. Het verticaal vissen op snoekbaars en baars eist een andere montage.

Gevangen met een fireball vanaf de brug…

Voor de montage verwijzen we je naar de desbetreffende pagina: montage fireball.